Werkwijze

Onze aanpak kenmerkt zich door te werken op een inspirerende en ondersteunende manier en we sluiten aan bij het kind en/of jongere. Daarbij is ons uitgangspunt dat de ouder de expert is van zijn of haar kind.
Hoe ouder het kind hoe meer het zelf de expert wordt. We gaan samen met alle betrokkenen op zoek naar oplossingen.

Ieder mens, ieder probleem en iedere situatie is uniek en vergt een op maat gemaakte aanpak. Naast gesprekken maken we veel gebruik van spel en andere methoden zoals kids skills, visualisaties, emdr en RET. Het kind ontdekt en ervaart spelenderwijs dat het zelf een positieve verandering in gang kan zetten. De jongere zal zijn eigen mogelijkheden en vaardigheden beter leren kennen en durven inzetten.

In een intakegesprek met de ouders, kind of jongere wordt nader kennisgemaakt, de hulpvraag en de doelen besproken en worden verdere gegevens verzameld. Daarna volgen de eerste sessies met het kind of jongere alleen. Na ongeveer vier sessies zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Eventueel behoort een observatie of gesprek thuis of op school tot de mogelijkheden.

We streven naar een kortdurende begeleiding (rond de tien sessies). Indien het nodig is om daarvan af te wijken, zal dit met ouders of de jongere zelf overlegd worden. Als wij ontdekken dat iemand bij ons niet op de juiste plek is dan zullen wij doorverwijzen.

Bij jongeren kan naast de gesprekken, aanvullend eventueel ondersteuning via mail of Whatsapp plaatsvinden.